Acupunctuurpraktijk Blankestijn

Gezondheidsklachten verhelpen volgens de Chinese geneeskunde

Acupunctuur & Chinese kruiden

Wat is Acupunctuur?

Acupunctuur is een medische behandelmethode dat gebruik maakt van acupunctuurnaalden en vormt een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG).
De TCG bestaat al zo’n 3000 jaar en is een compleet Chinees medisch systeem met een eigen en unieke kenmerkende diagnostiek, behandelprincipe en behandelmethodes. Dit gebaseerd op een sterke Chinees filosofische grondslag, waarbij de natuur, vanuit oud Chinees denken en handelen (Taoïsme, Confucianisme, Boedhisme, Yin en Yang), als fenomeen 100% is geïmplementeerd.

De TCG heeft als behandelmethodes: Acupunctuur; Kruidengeneeskunde; Tuina; aanvullende behandeltechnieken zoals Guasha, Moxa, Cupping; Preventie.

Acupunctuurpraktijk-Driebergen

Wat doet een Acupuncturist?

De Acupuncturist kijkt naar de hele mens, hij richt zijn aandacht op het complete fysiologische/lichamelijke en psychologische/geestelijke individu/mens. Een klacht of ziekte wordt onlosmakelijk gezien van de rest van de persoon. TCG probeert ziekte te zien in de context van iemands lichamelijke en geestelijke zijn.
Als het op behandelen aankomt dan zal het gehele individu als uitgangspunt worden genomen, dat wil zeggen genezen op zowel lichamelijk als geestelijk niveau. Ervan uitgaande dat een ziekte van het lichaam ook geestelijke verstoring bij de patiënt teweegbrengt en zo ook het omgekeerde is het geval, dat een geestelijke verstoring/ emotie direct lichamelijke gevolgen heeft.

“Volgens de filosofie van de TCG krijgt ieder mens bij de geboorte een basis – hoeveelheid energie mee. Die energie is nodig om te kunnen leven en actief te zijn.” (11)

Door het eten en drinken kan de hoeveelheid energie in het lichaam worden aangevuld.

“De levensenergie Qi stroomt door het lichaam door de meridianen/energiekanalen (te vergelijken met bijvoorbeeld de bloedvaten). Deze meridianen vormen als het ware een web in het lichaam met allerlei vertakkingen met elkaar en met organen, lichaamsstructuren en staan verder in verbinding met de “geest” van de mens.” (11)

 Door een verstoring van de stroom van de Qi in de mens ontstaat een balansverstoring met ziekte als resultaat. Deze balansverstoring kan komen door oorzaken van buiten af zoals wind, kou of door nattigheid, maar ook door heftige emoties, gevoelens van binnenuit zoals verdriet of angst.
Andere, overige ziekte oorzaken kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld verkeersongevallen of blessures bij het sporten opgelopen. De Acupuncturist denkt bij balansverstoring in termen van bijvoorbeeld Yin en Yang, intern en extern, koude, warmte, hitte, volte en leegte, stagnatie, stase, damp en slijm. En bij behandeling, bij het herstellen van de balans, bijvoorbeeld in termen van tonifiëren/voeden en sederen/kalmeren en harmoniseren. (17)

De acupuncturist zet zich in om de balans te herstellen.

Door bepaalde punten op de meridianen, de acupunctuurpunten, te prikken met acupunctuurnaalden, is het mogelijk om de Qi weer op een goede en balancerende manier  door de meridianen te laten stromen zodat, de balans in/van het lichaam zich weer herstelt , de oorzaak is weggenomen en de patiënt weer beter kan worden.

 Voordat een Acupuncturist gaat prikken wil hij weten wat de patiënt mankeert, welke behandelmethode hij gaat toepassen en moet hij weten welke acupunctuurpunten er voor de klacht geprikt kunnen worden.

Behandelmethoden in 4 stappen:

  • Stap 1

Er wordt allereerst een diagnose gesteld: uitvragen van de patiënt over de klachten; kijken naar de patiënt en letten op zijn gezicht (bijvoorbeeld kleurveranderingen), houding (bijvoorbeeld rechtop of krom lopen), spraak (bijvoorbeeld hoge of lage toon), geur (bijvoorbeeld ranzig of rotting), gedrag (druk of lusteloos); pols voelen (bijvoorbeeld oppervlakkig en snel of diep en langzaam); naar de tong kijken (bijvoorbeeld rode tong zonder beslag) ; afhankelijk van de klacht palperen (bijvoorbeeld pijnpunten opzoeken).  Deze klachten worden in een diagnostisch systeem gezet waarin termen worden gebruikt zoals Yin en Yang, volte en leegte, koude en warmte, intern en extern, stagnatie, etc.

 (11) NAAV, Hoe werkt acupunctuur, 2008, www.acupunctuur.com/acupunctuurinfo.html/etc.

 (17) MR, BVO lesmateriaal Qing Bai, 2005, p. 12.4

  • Stap 2

Aan de hand van de gegevens uit de diagnose (er is een patroon van disharmonie gevormd aan de hand van de klachten van de patiënt) bekijkt de acupuncturist hoe hij de klachten gaat aanpakken, bijvoorbeeld kan hij kiezen om koude te verdrijven en stagnatie van Qi op te heffen.

  • Stap 3

Als hij de aanpak van de klachten helder heeft, dan zal de Acupuncturist de acupunctuurpunten met bijbehorende naaldtechnieken uitzoeken bijvoorbeeld een voedende techniek (naald 9 keer naar rechts draaien) en mogelijk aanvullende technieken erbij halen bijvoorbeeld cupping.

  • Stap 4

Uit deze verzameling van acupunctuurpunten en technieken zoekt de Acupuncturist de meest voor de klachten toepasselijke acupunctuurpunten en technieken en zet deze om in een bepaalde behandelformule bestaande uit punten die het belangrijkst zijn voor de klacht of klachtenpatroon en punten die de voorgaande punten kunnen ondersteunen en die ondersteunende punten hebben vaak ook nog een bepaalde werking hebben op de klacht of klachtenpatroon. (3)

Volgens die behandelformule van punten en technieken gaat de Acupuncturist behandelen.

Een acupunctuurbehandeling bestaat vaak uit meerdere behandelingen achtereen over een bepaalde periode (bijvoorbeeld 6 behandelingen in 1 maand). Na iedere behandeling word er door de Acupuncturist gecontroleerd (evaluatie) hoe de behandeling is verlopen, of er verbetering is opgetreden. Dit kan hij tijdens de behandeling (als de naalden zijn geplaatst) doen, bijvoorbeeld door de pols te voelen, maar vaak ook achteraf door de pols te voelen en naar de tong te kijken (of bij een latere daaropvolgende behandeling). Het voelen van de pols en het kijken naar de tong levert een voor de Acupuncturist een diagnostisch beeld op waaruit hij kan opmaken/kan zien wat een patiënt mankeert en of een behandeling succesvol is geweest en eventueel dat de behandelmethode moet worden bijgesteld.